Famvir

Vad är bra med Famvir?
Famvir är ett snabbverkande läkemedel mot genital herpes. Det är särskilt effektivt för att lindra symtom och korta ner sjukdomsförloppet. Under bra förutsättningar kan symtom som sår och blåsor läkas inom ett dygn. För att få ut bästa möjliga effekt bör läkemedlet sättas in så tidigt som möjligt, helst snabbt efter de första symtomen utvecklas. Famvir används ofta mot herpes i underlivet med svårare symtom. Det är möjligt att använda läkemedlet som förebyggande behandling, men är inte de mest lämpade för denna typ av behandling på grund av priset. Läkemedlet finns i doseringarna 125mg, 250mg samt 500mg.

Vem kan använda läkemedlet?
Famvir kan användas av vuxna individer över 18 år för att lindra och förbygga symtom orsakade av könsherpes samt behandla herpesutbrott med sår och blåsor. Läkemedlet rekommenderas inte till personer under 18 år.

Läkemedlet är inte lämpligt att använda för individer som har njursjukdomar, svår laktosintolerans samt galaktosemi. Famvir kan även vara olämpligt att använda för personer som har allergier mot vissa konversveringsmedel eller färgmedel som används i livsmedel.

Famvir för behandling av könsherpes
Famvir är ett snabbverkande läkemedel som tar bort eller lindrar symtom samt kortar ner sjukdomsförloppet. Under gynnsamma förhållanden kan symtomen försvinna inom 24 timmar. För bästa möjliga effekt bör läkemedlet intas inom 24 timmar efter de första symtomen utvecklats. Famvir kan verka mindre effektivt om det tas efter mer än 72 timmar efter de första symtomen. Exakt dosering och användning kan variera lite. Läkemedlet brukar intas två till tre gånger om dagen. En vanlig kur kan sträcka sig mellan 5 till 7 dagar. 250mg är den vanligaste doseringen.

Lägre dosering kan användas för att förebygga utbrott av genital herpes. Denna behandling är främst till för individer med återkommande besvär med genital herpes(fler än 3 utbrott per år) och får allvarliga symtom.