Så undviker du smitta

Den grupp som löper störst chans att smittas är personer som har många sexpartners. Smitta sker via hudkontakt som överför viruset till en osmittad individ. Könsherpes är en mycket vanlig sexuellt överförbar infektion och detta beror mycket på att en stor grupp av alla smittade inte ens vet att de bär på viruset. De flesta är helt symtomfria men viruset kan fortfarande överföras via hudkontakt och smitta andra.

Kondom ger inte 100% skydd
Eftersom viruset sitter i huden i underlivet och kondomen inte täcker alla potentiellt infekterade områden får man inte 100% skydd. Det bästa skyddet är att helt avstå från sexuella aktiviteter med en person som är smittad med könsherpes. Kondom är dock det näst bästa. Smittorisken utan skydd beräknas vara ganska hög. Med kondom sjunker smittorisken men skyddet är inte fullständigt. Kondom ger dock ett nästan 100% skydd mot andra könssjukdomar som gonorré och klamydia.

När är smittorisken som störst?
När det finns blåsor eller herpessår är smittoriskensärskilt hög. Viruset kan fortfarande överföras via hudkontakt med en infekterad individ även om det inte finns några synliga symtom.

Smittorisken är oftast högre för individer med sämre immunförsvar eller om immunförsvaret är försvagat eller nedsatt.

Könsherpes omfattas inte av rapporteringsplikten
Genital herpes är inte omfattat av rapporteringsplikten i smittskyddslagen. Enligt smittskyddslagen måste man berätta att man berätta att man är smittad med en könssjukdom om man har sexuellt umgänge med en person. Läkare är även tvingade att fråga dig om alla dina sexpartners och kalla dem till provtagning i samband med behandling. Syftet med lagen är att undvika spridning av vissa sjukdomar och förhindra en epedemi. Eftersom könsherpes inte är omfattad av smittskyddslagen kommer inte behandlade läkare att fråga eller kontakta eventuella sexpartners.

Könsherpes är ofarligt
Könsherpes är inte hälsofarligt. Visserligen är utbrotten med blåsor, sår och smärta besvärliga men ger inte upphov till några hälsovådliga konsekvenser. Bristen på allvarliga konsekvenser från genital herpes kombinerat med den stora utbredningen är förmodligen orsaken till att genital herpes inte lyder under smittskyddslagen. Andra vanliga könssjukdomar som klamydia och gonorré kan leda till allvarliga konsekvenser om de inte behandlas.