Sjukdomsförlopp

När genital herpes blossar upp brukar det för det mesta ske på ett likartat sätt varje gång det inträffar.
Om det är första gången könsherpes blossar upp efter det första smittotillfället brukar det kallas primärinfektion. Symtomen brukar vara värre om det är en primärinfektion. Det förekommer ofta en viss nedsättning av allmäntillståndet som att du får feber samt ömma lymfkörtlar eller att du känner dig öm i ljumsken. Huvudvärk kan förekomma.

Oavsett om det första gången du får könsherpes eller om det ett återkommande herpesutbrott brukar sjukdomsförloppet dock följa samma mönster. Den första indikationen är ofta klåda, stickningar eller sveda i underlivet. Det utvecklas sedan små vätskefyllda blåsor inom 1-3 dygn. Blåsorna spricker sedan och bildar vätskande sår. I detta stadie kan smärta och obehag vara som värst under hela sjukdomsförloppet. Det vätskande såren torkar sedan efterhand och det bildas sårskorpor på såren. Klåda och smärta kan avta i detta stadiet, men det är inte garanterat. När herpesutbrottet närmar sig slutet faller sårskorporna av. Det är sällsynt att såren lämnar synliga ärr efter sig. När alla sårskorpor ramlat av är herpesutbrottet över. Ett herpesutbrott brukar sträcka sig över 1 till 2 veckor, men det kan även vara kortare.

Kan vara olika varje gång
Symtomen i samband med herpesutbrotten kan variera ganska mycket. Vissa utbrott kan ge allvarliga symtom och vara längre medan andra utbrott kan ge milda symtom. Återkommande herpesutbrott brukar som tidigare nämnt vara mildare än den första primärinfektionen.
Immunförsvaret är i konstant kamp med herpesviruset som inte lämnar kroppen efter infektion. Herpesutbrotten sker när viruset överlistar kroppens försvar eller när immunförsvaret är nedsatt eller försvagat. När kroppens försvar är mycket försvagat kan viruset ge jobbiga och långvariga symtom. I många andra fall är utbrotten besvärliga men ger sällan feber eller ont i ljumsken eller lymfkörtlarna. En del utbrott kan vara kortvariga och ge milda symtom.

Eftersom herpes simplex typ 2 viruset brukar bli mindre aktivt efter det första fem åren efter smittotillfället brukar även herpesutbrotten vara mer sällsynta. Utbrotten brukar även bli mildare och mer kortvariga.