Symtom

Herpes i underlivet är ofta symtomfri men typiska symtom på infektion inkluderar:

  • Brännande smärta eller stickningar i huden
  • Små blåsor i underlivet, ofta vätskefyllda
  • Blåsorna spricker och utvecklas till vätskande sår
  • Blåsor och sår kan utvecklas på eller kring könsorgan, innanlår, rumpan, runt anus samt ländryggen
  • Sveda eller klåda i underlivet
  • Ömma lymfkörtlar eller ljumskar
  • Det kan även förekomma feber, illamående eller huvudvärk

De vanligaste symtomen är smärta samt blåsor som spricker och bildar sår. Symtomen kan framträda lite annorlunda beroende på om det är en så kallad primärinfektion eller inte.


Exempel på penis infekterad av könsherpes

En primärinfektion är ett begrepp som syftar på den första infektionen av HSV typ 2 viruset. När primärinfektionen blossar upp brukar symtomen bli värre och allmäntillståndet brukar påverkas mer än efterföljande herpesutbrott. Vanliga tecken på en primärinfektion är viss feber samt det kan förekomma att det gör ont i ljumsken eller lymfkörtlar. Sedan brukar det utvecklas klåda eller stickningar i underlivet. Under tiden utvecklas det något som känns som små kulor under huden som sedan blir vätskefyllda blåsor inom ett eller två dygn. Blåsorna spricker sedan upp och bildar vätskande sår. Såren kan svida och göra ont. Detta är även det smärtsammaste stadiet under herpesutbrottet. Såren torkar sedan långsamt och bildar en skorpa. Sårskorpan faller sedan av och lämnar väldigt sällan synliga men. Hela sjukdomsförloppet brukar ta mellan en till två veckor.

Efterföljande herpesutbrott brukar vara mildare. Sjukdomsförloppet följer samma mönster som primärinfektionen och blåsor/sår kan lokaliseras till samma ställen men herpesutbrottet är överlag mildare. Det är inte vanligt med feber eller ömma lymfkörtlar och ljumskar. Såren brukar även svida mindre.

Symtomen påverkas mycket av ditt immunförsvar
En majoritet av alla smittade är symtomfria och immunförsvaret avgör om du får symtom samt hur påtagliga de blir. Det är en ganska liten andel av alla smittade som utvecklar sår och blåsor i underlivet. Detta beror på om immunförsvaret kan hålla viruset under kontroll kommer viruset inte kunna orsaka herpesutbrott. Det är när viruset lyckas övervinna kroppens försvar eller när immunförsvaret är nedsatt eller försvagat som herpesutbrott uppstår. Eftersom alla individer har olika motståndskraft mot viruset kan vissa vara symtomfria resten av livet medan könsherpes blommar upp ofta hos andra. Det är heller inte ovanligt att personer får sina första symtom flera år efter smittotillfället. Viruset brukar även bli mindre aktivt efter de första fem åren. När viruset är mindre aktivt är det mindre troligt att man får herpesutbrott.