Etikettarkiv: Herpes forskning

Studie visar herpes komplexa förmåga att anpassa sig

Published / by Könsherpes.com

En studie gjord 2017 undersökte hur herpes simplexvirus genetiskt förändras när det förs över från en individ till en annan. Den information som kommit fram tros kunna vara användbar vid framtida utveckling av vacciner och antivirala läkemedel mot herpesviruset. Studien ger en inblick i en smittosekvens där man kan se en nästan perfekt genetisk överföring av viruset från en far till sin son.

Herpes simplex virus typ 1 (HSV-1) är en mycket smittsam infektion som ofta orsakar orala och genitala sår. Mer allvarliga symtom kan också förekomma, till exempel ögonsjukdomar och i sällsynta fall encefalit – inflammation i hjärnan som kan orsaka influensaliknande symtom, förvirring, anfall eller rörelseproblem. Även om vissa mediciner kan minska svårighetsgraden och frekvensen av symtomen, finns det inget botemedel mot HSV-1 och inget garanterat sätt att förhindra överföring. HSV-1 kan överföras genom kontakt med sår eller saliv runt munnen – som ofta är fallet vid smitta inom familjen.

Djurförsök visar vägen
I den aktuella studien observerades ett 100% känt fall av smitta/överföring av viruset mellan två familjemedlemmar. Prover från fadern och sonen odlades i ett laboratorie vilket möjliggjorde att undersöka eventuella skillnader i viruset efter överföringen. För att få en överblick över resultaten från överföringen användes en genetisk sekvensering och noga undersöktes varje virus i djurförsök för att jämföra nivån av virusets förmåga att orsaka symtom. Djurförsök ger möjlighet att reflektera interaktionerna i alla kroppens system samtidigt – huden, immunsystemet och nervsystemet samverkar alla under inverkan av en herpes simplex virusinfektion.

Herpes anpassar sig till värden

HSV anpassar sig efter värdens immunförsvar

Immunförsvaret ändrar viruset
Genetiskt var virusen från fadern och sonen en nästan identiskt lika. Virusen hade också liknande patologi när de testades hos möss – de växte i samma takt och hade en liknande förmåga att upprätta långvarig infektion i vissa celler. Trots att virusen från fadern och sonen inte var helt identiska, tyder dessa resultat på att HSV-1 inte förändras mycket när det överförs mellan nära besläktade individer. Forskarna misstänker emellertid att överföring mellan icke besläktade värdar kan ge en mer dramatisk förändring av virusets gener.
Anledninge till detta tros vara att en individs immunsystem utövar urvalstryck på viruset. Sonen fick minst hälften av sitt immunsystem från sin far. Ej besläktade individer skiljer sig mer i immunsystemet vilket viruset tros anpassa sig efter.
I studien jämfördes även virusets egenskaper från fadern och sonen med två separata kliniska kulturer av HSV-1. Varianterna från fadern och sonen var mindre virulenta – mindre allvarliga – när de testades hos möss än vid de andra studierna av andra HSV stammar. Dessutom passade genomsekvensen av viruset i fadern och sonen, som var från Nordamerika, inte som förväntat med andra HSV-1-genomer från USA eller Europa.

Denna studie breddar kunskapen om vilka herpes simplex virusstammar som cirkulerar. Informationen som visar att herpes simplex viruset hela tiden anpassa sina egenskaper fastän de kommer från samma virusstammar är intressant för forskare som tittar på vaccin och virala läkemdemel. För att utveckla ett vaccin mot herpes krävs omfattande studier kring virusets märkliga egenskaper att anpassa sig efter olika immunförsvar.

 


Källa:
Penn state university – research
Kontrollerad 2024