Typ1 vs Typ 2 herpes

Herpesviruset finns i två olika varianter, HSV typ 1 och HSV typ 2. HSV-virus är specialiserade på att infektera vissa kroppsdelar eller områden. Detta innebär att nästan alla HSV infektioner är lokaliserade till två områden, munnen och underlivet. Infektioner med HSV-virus sprids via hudkontakt. Det går inte bota en infektion med HSV-virus, personer som infekterats kommer att bära på viruset resten av livet. Infektionen är dock mycket vanlig och ger inga hälsofarliga effekter förutom de jobbiga symtomen. Nedan kommer skillnaden mellan HSV typ 1 och HSV typ 2 förklaras.

HSV typ 1
Infektion av HSV typ 1 är orsaken till munherpes. HSV typ 1 infekterar mest munnen och läpparna. Det är mycket ovanligt att få en infektion av HSV typ 1 någon annan stans på kroppen. Typiska symtom är sår eller blåsor på eller runt läpparna. Man kan även utveckla blåsor/sår inuti munnen. Symtomen börjar vanligen som stickningar och klåda. Sedan börjar små vätskefyllda blåsor utvecklas. Blåsorna brukar därefter gå sönder och bilda sår. Såren torkar i takt med att sjukdomsförloppet fortsätter och det bildas sårskorpor. Skorporna trillar sedan av. Det är när sårskorporna har ramlat av som man vanligen säger att läkningsprocessen är färdig. Symtomen kan vara kosmetiskt fula samt smärtsamma, men förutom obehaget är munherpes eller oral herpes helt ofarligt.
Oral herpes är mycket vanligt. Det uppskattas att cirka 8 av 10 personer bär på viruset men en majoritet av alla smittade utvecklas inga symtom som munsår eller blåsor. 80% av alla smittade är symtomfria men kan smitta andra personer med viruset. Det uppskattas att endast 20% av alla smittade får regelbundna besvär med munsår och andra symtom.

HSV typ 2
Infektion av HSV typ 2 är orsaken till genital herpes eller könsherpes. Viruset smittar via hudkontakt och infekterar underlivet. Det är mycket ovanligt att få en infektion av HSV typ 2 någon annanstans på kroppen. Det räknas även ofta som en sexuellt överförbar infektion och är förmodligen världens vanligaste könssjukdom. Typiska symtom på infektion av könsherpes är klåda och stickningar som sedan utvecklas till små blåsor. Dessa spricker och bildar vätskande sår. Såren brukar sedan torka och det bildas en skorpa på såren. När skorporna faller av är läkningsprocessen färdig. Sår och blåsor utvecklas vanligen på eller runt könsorganen, innanlåren samt på eller runt rumpan. Symtomen kan vara smärtsamma men infektionen är ofarlig. HSV typ 2 eller genital herpes är inte lika vanligt som oral herpes men det uppskattas att cirka 20-25% av befolkningen bär på viruset. Många är helt symtomfria, cirka 75 % av alla smittade utvecklar inga symtom efter smitta. Denna grupp kan dock smitta andra med viruset.