Arkiv

Vad händer när herpes kommer in i kroppen?

Published / by Könsherpes.com / Leave a Comment

Herpes simplex och andra herpesvirus har ett sätt att skapa en liten men permanent koloni av virus inuti kroppen. Denna koloni är oftast helt inaktivt men stannar i din kropp i hela ditt liv.
Det hela liknar en sömncykel. I grund och botten kommer viruset tillbaka till en fristad och sover, ibland i långa perioder varje gång det varit aktivt och orsakat symtom. Hur ofta viruset ”vaknar” är en komplicerad fråga. De flesta som är smittade visar inga symtom oavsett om viruset är i dvala eller aktivt i kroppen. Detsamma gäller de som visar symtom. Viruset kan vara aktivt hos denna grupp men utan symtom.

Hur exakt smittas man?

Published / by Könsherpes.com / Leave a Comment

Könsherpes överförs/smittas oftast genom direktkontakt mellan hud. Detta händer när ett smittsamt område med herpesutslag kommer i kontakt med huden eller slemhinnans vävnad hos en annan person, vanligtvis på munnen eller könsorganen. Ofta blir man smittad där huden är tunn (på könet, slemhinnor). Det är svårare för viruset att tränga igenom tex huden på fingrar. Tänk på att könsherpes kan smitta även om du inte har några sår. Viruset upphåller sig ofta vid hudytan utan symtom och kan då överföras till en partner.

Vem har mest könsherpes, män eller kvinnor?

Published / by Könsherpes.com / Leave a Comment

Undersökningar har visat att det faktiskt är betydligt fler kvinnor som smittas av könsherpes. Detta beror på att man till kvinna smittorisk är större än tvärtom. Detta på grund av hur kondomen används (bara män kan använda kondom) men även andra faktorer kan spela in. Ett herpes sår på förhuden på penis kommer i konstant kontakt med det kvinnliga könsorganet under ett samlag. Har kvinnan ett sår på yttre blygdläppen behöver inte kontakten bli lika intensiv.

Hur vanligt är könsherpes?

Published / by Könsherpes.com / Leave a Comment

Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i en större undersökning man gjort i USA har cirka 12% personer i åldrarna 14-49 genital HSV-2-infektion. Så många som 90 procent är inte medvetna om att de har viruset. Det ska sägas att undersökningar som görs kring virusets utbredning givetvis starkt påverkas av hur den målgruppen man testar lever. En målgrupp som varit mer sexuellt aktiv med fler partners löper givetvis en högre risk.

Vem har smittat mig?

Published / by Könsherpes.com

Har du haft olika sexpartners är det svårt att avgöra till 100% vem som smittat dig med könsherpes. Det kan vara en person som inte själv vet att de är smittade och inte märkt av några symtom som sår på könsorganet eller liknande. Du kan även blivit smittad flera år tidigiare men inte uppvisat några symtom förräns nu. Tyvärr är det nästan omöjligt att ringa in den skyldige om du inte haft väldigt få sexpartners under ditt liv. Den egenskap som herpesviruset har att vara aktiv och sedan gömma sig i kroppen lång tid utan symtom gör att det är svårt att skydda sig och andra från att bli infekterade och avgöra vem som är smittkällan. En perfekt miljö för ett virus.

Hur säkert skydd är kondom mot könsherpes?

Published / by Könsherpes.com

Könsherpesutslag är smittsamma i mycket stor grad när de kommer i direktkontakt med hud och slemhinnor. Koncentrationen av herpesviruset är hög i sårvätskan och skorpan som omger herpessåren. Ofta men inte alltid uppkommer själv könsherpessåren på själva könet. Hos män på penisen och kvinnor på blygdläpparna eller slidöppningen. Kvinnor är bra skyddade om de har samlag med en man som har kondom och sitt herpesutslag under kondomen. En osmittad man med kondom som utövar samlag med en kvinna som har utslag på blygdläpparna har ett dåligt skydd då blygdläppar kommer lätt i kontakt med mannens underliv förutom penisen. I många fall kommer herpesutslagen runt anus, på låren, ljumskar och på pungen. I dessa fall skyddar inte en kondom då den inte täcker de infekterade områdena. För att sammanfatta: En kondom kan vara ett bra skydd mot könsherpes när utslgen sitter på mannens penis under kondomen.

Kan man botas från könsherpes?

Published / by Könsherpes.com

Idag finns ingen som helst möjlighet att botas från herpesviruset, har du blivit smittad är det för livet. De mediciner som finns mot genital herpes är antivirala, dvs att de hämmar viruset och symtomen från infektionen. Det pågår konstant intensiv forskning kring vaccin för att bota herpesinfektionen. Denna forskning visar att något kan vara på väg, ett sorts vaccin som helt botar eller förhindrar personer att infekteras. Om detta blir verklighet kanske vi kan se ett vaccin mot könsherpes runt 2030.

Hur lindrar man smärtan?

Published / by Könsherpes.com

Könsherpes kan göra ont. Dels svider såren och bränner men även allmäntillståndet kan kännas dåligt med trötthet och feberkänsla i kroppen. Paracetamol (Alvedon, Panodil) hjälper utmärkt mod feber och smärta i såren. Det kan även hjälpa att lägga ett rent bomullsplagg över de brännande såren och sedan hålla en kylklamp försiktigt mot blåsorna (med tyget emellan). Kylan minskar smärtan och lättar besvären. Tänk på att utöva bra sårvård på dina utslag, då läker de fortare. Mer tips om hur du behandlar smärta och infektions symtom.

Kommer jag ha könsherpes som gammal?

Published / by Könsherpes.com

Har du du blivit smittad som ung, vilket är det vanliga scenariot pga sexuella vanor kommer din könsherpes bli mindre besvärlig med åren. Det brukar märkas redan efter första året som smittad att symtomen blir lite enklare att hantera framöver. Efter ca 10 år som infekterad märker du inte så mycket av din genitala herpes mer, kanske du har ett utbrott om året eller mindre. Efter flera decennier som smittad glömmer du av att du en gång haft könsherpes. Det kan gå åratal mellan utbrotten och när de kommer är de milda. Har du könsherpes som ung kommer du högst troligt inte ha några besvär av detta på ålderns höst.