Hur säkert skydd är kondom mot könsherpes?

Könsherpesutslag är smittsamma i mycket stor grad när de kommer i direktkontakt med hud och slemhinnor. Koncentrationen av herpesviruset är hög i sårvätskan och skorpan som omger herpessåren. Ofta men inte alltid uppkommer själv könsherpessåren på själva könet. Hos män på penisen och kvinnor på blygdläpparna eller slidöppningen. Kvinnor är bra skyddade om de har samlag med en man som har kondom och sitt herpesutslag under kondomen. En osmittad man med kondom som utövar samlag med en kvinna som har utslag på blygdläpparna har ett dåligt skydd då blygdläppar kommer lätt i kontakt med mannens underliv förutom penisen. I många fall kommer herpesutslagen runt anus, på låren, ljumskar och på pungen. I dessa fall skyddar inte en kondom då den inte täcker de infekterade områdena. För att sammanfatta: En kondom kan vara ett bra skydd mot könsherpes när utslgen sitter på mannens penis under kondomen.

Tag: Kondom